Intellectueel eigendom

Je mag de informatie op deze pagina gratis gebruiken, zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op onze website enkel hergebruiken als het volgens de regelingen van het recht zijn.

Heb je geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons gekregen, dan is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op onze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom blijft bij Vrouwsportief.

Geen garantie op juistheid

Wat de prijzen op onze website betreft, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de echte prijzen en realiteit. Hebben wij mogelijk een fout die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten, vormen geen aanleiding om een contract of overeenkomst met Vrouwsportief te mogen claimen of veronderstellen.

Uiteraard streven wij naar een zo actueel mogelijke website. Is ondanks deze inspanning de informatie of inhoud op onze website onvolledig en/of onjuist, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

Onze informatie en/of producten worden aangeboden zonder enkele vormen van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enkele voorafgaande mededelingen.

Vrouwsportief-bodybuilding
  • Contact & samenwerken