Gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

Wie is vrouwsportief:

Vrouwsportief is een particulier initiatief waarbij als hobby deze website is gebouwd. De website vrouwsportief is een platform waarbij vrouwen met elkaar kunnen afspreken, met z’n tweeën of met een aantal dames (maximaal 15 per groep). Hierdoor ontstaat een netwerk van vrouwen die samen buiten sporten.

Naast het netwerk kunnen sportorganisatoren hun events en activiteiten plaatsen waar vrouwen zich voor kunnen opgeven. Dames kunnen een mooie mix maken van afspreken met elkaar en samen naar een sportevent gaan.

De vrijwilligers van deze website hebben regulier werk naast de website. Hierdoor kunnen we niet altijd direct reageren op mail. We hebben geen telefoonnummer op de website staan. Mocht je telefonisch contact willen dan kan je een mail sturen met het verzoek dat we terug bellen.

De website kent weinig tot geen ondersteuning omdat het platform zo is ingericht dat je zelf kan afspreken en aanmelden. De website is bedoeld als een platform dat vrouwen ter beschikking staat om te gebruiken.

Gebruikersvoorwaarden en disclaimer

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden  van Vrouwsportief. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de website www.vrouwsportief.nl en de activiteiten/afspraken en events die hierop vermeld staan. Deze gebruiksvoorwaarden informeren je over je rechten en plichten als je gebruik maakt van de website of deelneemt aan een van de activiteiten, sportevents of afspraken in het netwerk die ontstaan of vermeld staan op www.vrouwsportief.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat je deelneemt aan de activiteiten/sportevents, afspraken of het netwerk gaat gebruiken.

Algemeen

Op het gebruik van de Vrouwsportief website zijn deze gebruiksvoorwaarden, het coockiebeleid en het privacybeleid van toepassing. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dien je geen gebruik te maken van www.Vrouwsportief.nl of hetgeen vermeldt staat/aangeboden wordt op de website. Vrouwsportief behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Wanneer je na de aanpassingen gebruik blijft maken van Vrouwsportief impliceert dit dat je deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle vermeldingen op de website www.vrouwsportief.nl, overeenkomsten, alle activiteiten, afspraken netwerk, sportevents, aanbiedingen en alle diensten die vermeld zijn, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Jouw rechten en plichten

Je dient je als gebruiker van de  website www.vrouwsportief.nl  in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Het is  niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouwsportief, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopieren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Deelname op eigen risico, verantwoordelijk sporten.

Je dient je als sporter gebruiker van de  website www.vrouwsportief.nl  in alle opzichten op te stellen en te gedragen en verantwoord te sporten zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig buitensporter mag worden verwacht. Zorg voor voldoende bescherming zoals geadviseerd door sportbonden en uit ervaring, voorvallen uit het verleden is gebleken dat de bescherming noodzakelijk is om te gebruiken. Ga zorgvuldig om met medesporters. Dwing ze niet tot acties waartoe ze niet in staat zijn of niet willen. Sport alleen wanneer dit verantwoordelijk is dus niet onder bijzondere weersomstandigheden. Onderga zelf regelmatig een sportkeuring.

Maak je gebruik van onze website zorg dan dat je verzekering aansluit bij het uitoefenen van buitensporten. Niet elke verzekering heeft ook buitensporten in zijn pakket zitten en verzekerd deze mee. Vraag dit voor de zekerheid na bij je verzekering.

Foto’s, webmateriaal.

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op www.vrouwsportief.nl loop je risico dat dit materiaal door derden gebruikt wordt. We kunnen niet jouw foto’s en materiaal beschermen op internet. Door onze voorwaarden te accepteren gaan we ervan uit bewust bent van dit risico en vrijwaart je Vrouwsportief voor gevolgen van gebruik van foto’s, teksten en ander webmateriaal. 

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken met rechten waarvan Vrouwsportief de rechten niet heeft. Boetes voor foto’s worden gedragen door degene die de foto’s geplaatst heeft of aangeleverd heeft om te plaatsen op de website www.vrouwsportief.nl

Het is niet toegestaan webmateriaal, foto’s teksten van de website www.vrouwsportief.nl te gebruiken zonder overleg en accoord van Vrouwsportief.

Vrouwsportief heeft ten alle tijde het recht om uw materiaal te verwijderen. Vrouwsportief zal zeker materiaal verwijderen indien ze een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaan we met jouw persoonlijke gegevens om?

In het privacybeleid kunt je lezen waarvoor de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe je deze kunt wijzigen of laten verwijderen. In het cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Vrouwsportief gebruikt. Het privacy- en cookiebeleid hebben alleen betrekking op de website www.vrouwsportief.nl.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Vrouwsportief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website. Vrouwsportief is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.Vrouwsportief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deelname aan afspraken, sportevents of andere activiteiten op de website. Vrouwsportief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden. Vrouwsportief garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is of vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Vrouwsportief garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Vrouwsportief behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op haar website geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren.

Nederlands recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

VRAGEN?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Vrouwsportief op te nemen. Je kan mailen naar info@vrouwsportief.nl

 

 

CONTACT

Je kan ons mailen .

Sending

Copyright © Vrouwsportief. All rights reserved.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account